کولر گازی ضد انفجار .

  • تمام محوطه داخلی استاندارد با کنترل از راه دور بی سیم و براکت نصب ارائه شده است.
  • شروع PTC برای واحد فضای باز برای ولتاژ کم ولتاژ 180 ولت
  • به سبک جدید در فضای باز از ابعاد جمع و جور
  • واحد داخلی فشرده با طراحی زیبایی شناسی پس از مدرن
  • کنترل فوق العاده با کنترل بی سیم LCD بی سیم