چيلر سانتريفوژ .

  • كمپرسورهاي بسيار قدرتمند راندمان بالا از نوع چند مرحله‌ايي
  • سيستم حفاظتي پيشرفته
  • سرعت بسيار بالاي برودت
  • تامين دماي C ° 2 الي C ° 15
  • مصرف پايين برق